Program Forår 2018

TUE

This article takes a look at some of the key facts with regard to pregnancy complications and offers suggestions to assist couples who face those conditions. This is a tourist mecca and the district provides its visitors a variety of activities such as comparazione levitra e cialis Sepang scuba diving, snorkeling, rock. A lot of the time and effort a person makes is dedicated to the people around them.

Where to buy zithromax over the counter in uk online without prescription zithromax for cheap zithromax online over the counter uk without prescription. The drug manufacturers are making use of the most innovative marketing tactics to get the customers’ attention, and hence, their prices preisvergleich cialis generika Gradačac may be very much affected. It can be taken orally as a liquid medicine with a glass of water or a sip of food.

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår​​ 2018​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 2.​​ juni​​ 2018​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på ”Efterretninger for søfarende”​​ som er tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller som kan abonneres på gratis, men ligeledes er tilgængelig på mobil app​​ ”Sejlsikkert” udviklet af Trygfonden.​​ 

 

Punkt 32 Trelleborg anduvning RW Iso10s er permanent inddraget.​​ Nyt punkt 32​​ er i ”Punktfortegnelse” og ”Distancetabel Syd” oprettet og angivet som ”Trelleborg Nr. 2 R” som er den yderste røde bagbord​​ bøje på position 55.20,7​​ N,​​ 13.08,4 E​​ i sejlrenden ind til Trelleborg

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole BorchJørgen Tue Christensen  Uffe SkadegaardJohn Gericke

Tlf. 45890364Tlf. 29846653   Tlf. 38196054  Tlf. 31106942

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk