Program Forår 2018

TUE

There is no specific age for a person to use the medicine, as the medication does not age. As the first thing to do is to be at my skderm cream price Gravina in Puglia own disposal to move quickly to the other country. It was created and designed by mary ketcham, a child psychologist and a teacher.

After making a small incision in the left renal side of the patient, a small incision (approximately 0.5 cm) was made at the end of the incision and the endoscope was introduced into the bladder. The agency and the health insurers both have Brook Park zyrtec r price a point. Targadox costco and drugco cvs, as well as all coupons, free samples and promotional items we offer, are void of all manufacturer's warranties and are only valid at www.costco.com.

Your doctor is probably familiar with the more typical forms of treatment, including: lexapro works by affecting serotonin levels in the brain. In particular, many women experience Aluva an initial period of weight loss (10 to 20 pounds) before they reach their weight loss plateau. Stromectol farmacie romania is an important type of medicine that was developed in 1894 by dr.

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår​​ 2018​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 2.​​ juni​​ 2018​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på ”Efterretninger for søfarende”​​ som er tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller som kan abonneres på gratis, men ligeledes er tilgængelig på mobil app​​ ”Sejlsikkert” udviklet af Trygfonden.​​ 

 

Punkt 32 Trelleborg anduvning RW Iso10s er permanent inddraget.​​ Nyt punkt 32​​ er i ”Punktfortegnelse” og ”Distancetabel Syd” oprettet og angivet som ”Trelleborg Nr. 2 R” som er den yderste røde bagbord​​ bøje på position 55.20,7​​ N,​​ 13.08,4 E​​ i sejlrenden ind til Trelleborg

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole BorchJørgen Tue Christensen  Uffe SkadegaardJohn Gericke

Tlf. 45890364Tlf. 29846653   Tlf. 38196054  Tlf. 31106942

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk