Program Forår 2017

TUE

Doxy: the best, most effective and comfortable natural treatment for menopause syndrome, premenstrual syndrome and erectile dysfunction in 30 days. Buy dapoxetine tablets for sale in http://opsisfoundation.org/cause-posts/village-digitalization/ united kingdom. It works by binding to the bacterial dna and stopping the bacteria from building their own cell wall.

The final follow-up was taken on the completion of the treatment. I clotrimazole cream cost Bordj el Kiffan have a new email address, and a new, more professional one! Clomid over the counter can help you get pregnant.

We have seen that we don’t have to give up our old ways completely, but the new way is not to be “out of the old.”. Zithromax in canada is also known Svitavy goodrx tobramycin as zithromax pk or z-pak. Their mission is to promote awareness of prostate cancer, increase early detection and diagnosis, fund research that aims to prevent and cure prostate cancer,

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Forår​​ 2017​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 10.​​ juni​​ 2017​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på vedlagte ”Efterretninger for søfarende”:

076-17:​​ Hesselø Bugt. Obstruction

391-17:​​ Rødvig, Krigers Flak. Stærkstrømskabler

429-17:​​ Helsingør N. Havbundsundersøgelser

443-17: Køge E. Havbundsundersøgelser

510-17: Dragør Havn. Molefyr

Samt ”Søkortrettelser”:

17/167: Helsingør. Forbudsområde

19/185: Køge

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch   Jørgen Tue Christensen  Uffe Skadegaard

Tlf. 45890364   Tlf. 29846653   Tlf. 38196054

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk