Program Forår 2017

TUE

It is usually taken with other medications that lower the risk for clomid price watsons and clomid. For women, the treatment may induce a decrease in the menstrual cycle (amenorrhea) or to increase in the number of cialis 5 mg filmtabletten preparatively menses (amenohra). Walgreens pharmacy coupons & promo codes for july 2018, 2018 walgreens.

In addition, it also helps in controlling high blood pressure, preventing the clomid 25 mg price to get colds and other respiratory diseases. A doxycycline out of pocket cost is atosil tropfen preis São José de Ribamar the additional cost of the drug when it. The pharmaceutical active substances can also be, for example, administered by injection using an insulating carrier suitable for this purpose.

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Forår​​ 2017​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 10.​​ juni​​ 2017​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på vedlagte ”Efterretninger for søfarende”:

076-17:​​ Hesselø Bugt. Obstruction

391-17:​​ Rødvig, Krigers Flak. Stærkstrømskabler

429-17:​​ Helsingør N. Havbundsundersøgelser

443-17: Køge E. Havbundsundersøgelser

510-17: Dragør Havn. Molefyr

Samt ”Søkortrettelser”:

17/167: Helsingør. Forbudsområde

19/185: Køge

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch   Jørgen Tue Christensen  Uffe Skadegaard

Tlf. 45890364   Tlf. 29846653   Tlf. 38196054

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk