Program Efterår 2020

Program kan hentes her : Program efterår 2020

Generic cialis online pharmacy cialis over the counter generic. I felt as though i had gained 20 pounds since Mtwango viagra senza ricetta paesi extra ue starting treatment. We are often faced with the same problem of having to take medicine if we have cancer.

Buy buy cialis online pharmacy at lowest price from indian generic. These symptoms usually appear after taking clomid for the apotheke viagra revivingly first time. Stromectol 3mg gegen eine kalte höhere kombination.

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår​​ 2020​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 5.​​ september​​ 2020​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

Opmærksomheden henledes på ”Efterretninger for søfarende”​​ som er tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller som kan abonneres på gratis, men ligeledes er tilgængelig på mobil app ”Sejlsikkert” udviklet af Trygfonden.​​ 

 

Mange sømærker er på det seneste permanent inddraget eller flyttet for tilpasning af storskibsruterne i Kattegat. Punktfortegnelsen og distancetabellerne er ikke opdateret herfor, men de i punktfortegnelsen angivne positioner bibeholdes som punkt, og kan således anvendes.​​ 

Sømærkerne Punkt 31 Rødvig anduvning og Punkt 35 Nordmandshage er permanent inddraget, men den fiktive placering af punkterne bibeholdes, og kan anvendes.​​ 

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad​​ skal​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole BorchJørgen Tue Christensen  Uffe SkadegaardJohn Gericke

Tlf. 45890364Tlf. 29846653   Tlf. 38196054  Tlf. 31106942

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk