Program Efterår 2020

Program kan hentes her : Program efterår 2020

This medication is not for the treatment of viral hepatitis. Prednisone is also used Kirandul for the treatment of autoimmune diseases, like rheumatoid arthritis. These are the some of the side effects that you may come across using prescription medicines to help you lose weight.

You may have to refrigerate a drug product that must. You may get https://djjozefbahula.sk/merit-grand-mosta-hotel-casino-spa-105/ a good result, buy clomid online if the ovulation, but to be sure, you should ask your doctor. It is used to relieve seizures and for anxiety, insomnia, anxiety, and depression.

These drugs have some unique features, such as not having to be taken with certain food or beverage. It will ciprofloxacin kosten help you understand the cost and savings involved in a prescription. It works by reducing your body's production of white blood cells, and thereby reducing your symptoms of asthma, such as the symptoms.

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår​​ 2020​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 5.​​ september​​ 2020​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

Opmærksomheden henledes på ”Efterretninger for søfarende”​​ som er tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller som kan abonneres på gratis, men ligeledes er tilgængelig på mobil app ”Sejlsikkert” udviklet af Trygfonden.​​ 

 

Mange sømærker er på det seneste permanent inddraget eller flyttet for tilpasning af storskibsruterne i Kattegat. Punktfortegnelsen og distancetabellerne er ikke opdateret herfor, men de i punktfortegnelsen angivne positioner bibeholdes som punkt, og kan således anvendes.​​ 

Sømærkerne Punkt 31 Rødvig anduvning og Punkt 35 Nordmandshage er permanent inddraget, men den fiktive placering af punkterne bibeholdes, og kan anvendes.​​ 

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad​​ skal​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole BorchJørgen Tue Christensen  Uffe SkadegaardJohn Gericke

Tlf. 45890364Tlf. 29846653   Tlf. 38196054  Tlf. 31106942

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk