Program Efterår 2018

TUE

In fact, the zithromax did a good job at preventing the nausea, and made me able to keep food down. The symptoms of dolorex can often resemble a siofor 1000 mg preis viral upper respiratory infection. You can also use order or order info and order info.

They provide treatment and medical care or other health services for those who need it. We are interested in the effect of ivm on parasite development, especially in relation to the parasites ability to cialis jelly kaufen terminably avoid the drug. Buy propranolol 10mg in uk from official website with no prescription.

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår​​ 2018​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 1.​​ september​​ 2018​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og​​ mållinie, -​​ se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på ”Efterretninger for søfarende”​​ som er tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller som kan abonneres på gratis, men ligeledes er tilgængelig på mobil app​​ ”Sejlsikkert” udviklet af Trygfonden.​​ 

 

Som tidligere meddelt er punkt 32 Trelleborg anduvning RW Iso10s permanent inddraget.​​ 
Nyt punkt 32​​ er i ”Punktfortegnelse” og ”Distancetabel Syd” oprettet og angivet som ”Trelleborg Nr. 2 R” som er den yderste røde bagbord​​ bøje på position 55.20,7​​ N,​​ 13.08,4 E​​ i sejlrenden ind til Trelleborg.

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole BorchJørgen Tue Christensen  Uffe SkadegaardJohn Gericke

Tlf. 45890364Tlf. 29846653   Tlf. 38196054  Tlf. 31106942

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk