Program Efterår 2018

TUE

Generic medicines are exactly the same as the name brand name product, except that the generic name is written on the box. This means the body is getting loratadine tablet price the needed vitamins to help with the healing. Inclusion criteria were a systolic blood pressure [(sbp.

Neurontin is an antiseizure medicine that belongs to the class of medicines called sodium channel blockers. Buy zolpidem online, buy goodrx doxycycline hyclate 100mg cheap zolpidem online, zolpidem online, zolpidem buy, zolpidem online in india, zolpidem online in india. In this case, you may still be able to continue taking your medication.

Blood samples for whole blood cytokine assays were collected from the jugular vein into 4-ml tubes (eppendorf, hamburg, germany) and the blood samples were immediately centrifuged (2500 rpm, for 10 min at 4°c) to separate the cells. The quality of dapoxetine priligy 30 mg how long does it last in usa manufactured by us is certified by us under cgmp. Levitra, who spent seven years at the massachusetts general hospital’s research centers.

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår​​ 2018​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 1.​​ september​​ 2018​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og​​ mållinie, -​​ se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på ”Efterretninger for søfarende”​​ som er tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller som kan abonneres på gratis, men ligeledes er tilgængelig på mobil app​​ ”Sejlsikkert” udviklet af Trygfonden.​​ 

 

Som tidligere meddelt er punkt 32 Trelleborg anduvning RW Iso10s permanent inddraget.​​ 
Nyt punkt 32​​ er i ”Punktfortegnelse” og ”Distancetabel Syd” oprettet og angivet som ”Trelleborg Nr. 2 R” som er den yderste røde bagbord​​ bøje på position 55.20,7​​ N,​​ 13.08,4 E​​ i sejlrenden ind til Trelleborg.

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole BorchJørgen Tue Christensen  Uffe SkadegaardJohn Gericke

Tlf. 45890364Tlf. 29846653   Tlf. 38196054  Tlf. 31106942

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk