Program Efterår 2017

TUE

The drug is very effective for treatment of anxiety disorders like generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and obsessive compulsive disorder. Propecia can be purchased either on its own or as a generic substitute Geyve for other propecia. Nizoral cream over the counter can cause skin reactions if the product is used on the face.

A few days ago, i decided to try again without any instructions other than to take two tablets with my morning coffee and to work on it a little at night. The doxycycline prescription drug is also used to treat many other diseases such as infections, how much does paxlovid cost with insurance Gomel asthma, heart disease, and rheumatoid arthritis. Ubuntu software is an installation package of the ubuntu linux operating system software.

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår​​ 2017​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 2.​​ september​​ 2017​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på vedlagte ”Efterretninger for søfarende”:

724-17:​​ Rødvig, Krigers Flak. Stærkstrømskabler

713-17: Sjællands rev fyr slukket (Punkt 22)

710-17:​​ Helsingør N.​​ Kabelarbejde

443-17: Køge E. Havbundsundersøgelser

510-17: Dragør Havn. Molefyr

 

Punkt 32 Trelleborg anduvning RW Iso10s er permanent inddraget. Anvend i stedet Rød bøje ​​ på position 55.20,8 N 13.08,4 E

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch   Jørgen Tue Christensen  Uffe Skadegaard

Tlf. 45890364   Tlf. 29846653   Tlf. 38196054

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk