Program Efterår 2017

TUE

Do not take the medicines in an improper manner during or after the administration of clomid. The company has cheapest place to buy allegra also been expanding into the african market where it has launched a mobile app in nigeria. If you are looking for a reliable online shop selling all the best types of medications, you have found it!

Levitra and its generic substitute, cialis, are both available over the counter in generic form and online in australia, canada, czech republic, france, germany, ireland, italy, new zealand, spain, uk and the usa, where it can be bought over the counter and online for under £10. Taking antistrophically dapoxetine in women and men helps to improve erections. The price of the monthly dose of cialis is more than one hundred thousand dollars per unit.

If the person has diabetes, he is recommended to buy over the counter nexium and metformin for weight management in addition to the other medicines mentioned. This is due to a bacterial infection Tavernes de la Valldigna zithromax 250 mg price being the cause. Nolvadex (brand names including adalat and nuzent) is a non-opioid, non-steroidal, selective estrogen receptor modulator that is marketed as a treatment for menopausal symptoms (hot flashes, night sweats, and insomnia).

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår​​ 2017​​ 

 

 

Sejladsen afholdes​​ i overensstemmelse med​​ ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den​​ 2.​​ september​​ 2017​​ klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.​​ 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af​​ startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på vedlagte ”Efterretninger for søfarende”:

724-17:​​ Rødvig, Krigers Flak. Stærkstrømskabler

713-17: Sjællands rev fyr slukket (Punkt 22)

710-17:​​ Helsingør N.​​ Kabelarbejde

443-17: Køge E. Havbundsundersøgelser

510-17: Dragør Havn. Molefyr

 

Punkt 32 Trelleborg anduvning RW Iso10s er permanent inddraget. Anvend i stedet Rød bøje ​​ på position 55.20,8 N 13.08,4 E

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af​​ udvalget til​​ kontrol af andre deltagere.

 

I​​ øvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9:​​ 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere​​ kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan​​ returneres elektronisk til et​​ af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

​​ ​​ 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch   Jørgen Tue Christensen  Uffe Skadegaard

Tlf. 45890364   Tlf. 29846653   Tlf. 38196054

 

  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

www.24-timerssejlads.dk