Program Efterår 2016

TUE

24 Timers Sejlads

 

Program

 

Efterår 2016 

 

 

Sejladsen afholdes i overensstemmelse med ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

 

Starten foregår lørdag den 3. september 2016 klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres. 

 

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

 

Opmærksomheden henledes på vedlagte ”Søkortrettelser”:

 

Nr. 380: Skovshoved Havn

 

og ”Efterretninger for søfarende”:

 

Nr. 536: Køge Havn

Nr. 842: Middelgrunds Fort

 

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af udvalget til kontrol af andre deltagere.

 

Iøvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9: 
24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere kan generhverves for Kr. 50,-.


Logbogsblad kan returneres elektronisk til et af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen

  

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch   Jørgen Tue Christensen  Uffe Skadegaard

Tlf. 45890364   Tlf. 29846653   Tlf. 38196054

 

                           

 

www.24-timerssejlads.dk