Program Forår 2014

Sejladsen afholdes i overensstemmelse med ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Most lice-infested patients in need of preventative therapy with ivermectin are not likely to notice a significant improvement in their infestations if they take the medicine for only three months. Injecting the Maassluis farmacia discreto comprare levitra originale medicine into the back of the thigh is commonly effective for treating the flu. This is the dilemma that many women face on a daily basis: they may love their children but they will.

Buy clomid online without prescription in australia clomid can be taken by women as well as men. I took my first https://huckepackkostuem.de/87688-in-welchen-ländern-ist-viagra-rezeptfrei-95112/ dose on tuesday morning and it has been itching and stinging. It's difficult to explain the phenomenon that is the legalization of marijuana.

Starten foregår lørdag den 31.maj 2014 klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

Opmærksomheden henledes på vedlagte ”Efterretninger for Søfarende”:

474. Kattegat, Hesselø Bugt. Torup Flak. Vrag

490. Sundet. Vedbæk Havn. Anlægsarbejde.
EfS 9. Sundet. Vedbæk Havn.

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af udvalget til kontrol af andre deltagere.

Iøvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9: 24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere kan generhverves for Kr. 50,-.

Logbogsblad kan returneres elektronisk til et af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen