Program Forår 2014

Sejladsen afholdes i overensstemmelse med ”Bestemmelser for 24 Timers sejlads”, ”Punktdefinitioner” og ”Distancetabel”.

Starten foregår lørdag den 31.maj 2014 klokken 15:00 til klokken 15:15, idet klokken 15:00 markeres med et lydsignal fra dommerstadet. Deltagernes starttid noteres første gang startlinien passeres.

Start- og mållinie,- se ”Punktdefinitioner” og havneplaner.

Dommerstadet i Svanemøllen kan enten være fyret på ”Ny Fiskerihavn” eller på fartøj, der fører stor 24-timers stander, og befinder sig ved den vestlige afgrænsning af startlinjen.

Dommerstadet i Rungsted og i Vallensbæk kan være udvalgsmedlem der giver startsignal fra molen eller fra sin båd, under alle omstændigheder skal enhver deltager anføre sin starttid i logbog første gang startlinje passeres.

Opmærksomheden henledes på vedlagte ”Efterretninger for Søfarende”:

474. Kattegat, Hesselø Bugt. Torup Flak. Vrag

490. Sundet. Vedbæk Havn. Anlægsarbejde.
EfS 9. Sundet. Vedbæk Havn.

Det henstilles at logbogsbladet udfyldes korrekt og i henhold til anvisninger som anført i ”Bestemmelser” punkt 6. Observation af andre deltagere skal anføres i dit logbogsblad, idet denne oplysning anvendes af udvalget til kontrol af andre deltagere.

Iøvrigt gøres opmærksom på ”Bestemmelser” punkt 9: 24-Timers stander skal føres under hele sejladsen.

Bortkomne standere kan generhverves for Kr. 50,-.

Logbogsblad kan returneres elektronisk til et af udvalgsmedlemmerne som anført i mail med deltagerliste og sejladspapirer.

Med venlig hilsen