Invitation 2018

24-timers  sejlads 2018

 

Formål:Sejladsernes formål er at give deltagerne træning i praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads.

  

Starter:2. juni og 1. september  kl.15.00 - 15.15.

 

Deltagere:Sejladserne er åbne for alle sejlbåde, hvis føreren er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.

 

Tilmelding:Sidste frist: mandag den 28. maj, resp. mandag 27. august kl. 20.00. 

 

Starthavne:Svanemøllen, Rungsted eller Vallensbæk.

 

Bane:  Man vælger den havn, hvor man vil starte, og ud fra den givne vejrsituation og de angivne rundingspunkter er det så op til den enkelte besætning at udsejle den længste distance og komme hjem til starthavnen inden for 24 timer.

 

Sejlads-  Der sejles efter de internationale søvejsregler og be-bestemmelser:stemmelser for 24-timers sejlads.

 

Grupper:De deltagende både opdeles i grupper efter størrelse og sejlegenskaber, således at de udsejlede distancer kan sammenlignes.

Plaketter:Hver fører får ved årsmødet en plakette med årets  udsejlede distance indgraveret. Desuden uddeles store plaketter, når den samlede udsejlede distance runder et bestemt antal sømil. 

 

 

 

 

 

 

INVITATION

 

 

 

24-timer

 

 

24  TIMERS

SEJLADS

 

 

2. -3.

juni

 

2018

 

1. - 2
september 

 

 

 

        KATTEGAT - ØRESUND - ØSTERSØEN 

 

TILMELDINGSBLANKET

24-timers sejlads 2018. 

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

 

Fører: ___________________________________

 

Bådnavn: ________________________________

 

Sejladsdag: (sæt x) 2.  3. juni ___ 1. - 2. september ___

 

Starthavn:(sæt x) Svanemøllen __ Rungsted__ Vallensbæk __

 

Har du tidligere deltaget som fører? Ja/Nej Senest år: ______

 

Adresse: _____________________________________________

 

Postnr. & By: _________________________________________

 

Tlf: ___________________DS Klub _______________________

 

E-mail:_______________________________________________

 

Bådtype: __________________ Skrogfarve: ________________ 

 

Sejlmærke & nr.: ___________Evt. mål (LYS/TA) __________

 

Lgd/Brd/Depl: ________ / ________ / _______

 

Tilmelding kan også foretages via www.24-timerssejlads.dk ________________________________________________________

Forbeholdt udvalget.       Gruppe: ___________

 

Betalt: Kontant  _____Netbank_____  

 

 

INVITATION TIL

24-timers sejlads 2017

Lørdag/Søndag 2.  3. juni og 1.  2. september


Kære Sejler!

 

Dette er den årlige opfordring til at deltage i årets spændende sejladser.  Blanketten på modsatte side kan anvendes ved tilmeldingen, men tilmelding kan ligeledes foretages på hjemmesiden www.24-timerssejlads.dk.  

Den udfyldte tilmeldingsblanket incl. startpenge kr. 100.- pr. sejlads skal være udvalget i hænde senest mandag 28. maj, resp. mandag 27. august, eventuelt sendes til udvalgets regnskabsfører:

Uffe Skadegaard

Krpss. Sofies Vej 13.I.th.

2000 Frederiksberg

Ved tilmelding via hjemmesiden skal betaling foretages til netbank; 
Danske Bank 
Reg. nr.1551 Konto nr.2740434201 mærket ”Bådens navn”

Alternativt kan tilmelding ske ved at aflevere tilmeldingsblanket og startpenge mandag 28. maj, resp. mandag 27. august  mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 i Sejlklubben Sundets klubhus, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø, hvor udvalget vil være repræsenteret.

Tilmelding er bindende.

Deltagerliste og sejladsbestemmelser vil blive tilsendt før sejladserne.

Med venlig hilsen

 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch  Jørgen Tue ChristensenUffe Skadegaard

Tlf. 4589 0364  Tlf. 29846653  Tlf. 38196054

 

www.24-timerssejlads.dk