Opslag 2016

 

24-timer

24 timers sejladser 2016

4. – 5. juni ​​ og ​​ 3. – 4. september.​​ afholdes  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 24 timers sejladser i Øresund, Kattegat og Østersøen. ​​ Starten går lørdag i tidsrummet 15.00 –​​ 15.15.

Sejladsernes formål er at give deltagerne træning i praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads.

 

Sejladserne er åbne for medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion. ​​ Alle sejlfartøjer kan deltage.

 

Man vælger den havn (Svanemøllen, Rungsted​​ eller Vallensbæk), hvor man vil starte og slutte, og ud fra den givne vejrsituation er det så op til den enkelte besætning at udsejle den længste distance og komme hjem inden for 24 timer.

 

De deltagende både opdeles i grupper efter størrelse og sejlegenskaber, således at de udsejlede distancer kan sammenlignes. ​​ Årets udsejlede resultat indgraveres på en plakette, der uddeles ved årsmødet.

 

Den udfyldte tilmeldingsblanket incl. startpenge sendes senest torsdag 26. maj, resp. 25. august til udvalgets regnskabsfører, jvfr. invitationen.

 

Alternativt kan tilmelding ske ved at aflevere tilmeldingsblanket og startpenge mandag 30. maj, resp. mandag 29. august mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 i​​ Sejlklubben Sundet’s​​ klubhus, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø, hvor udvalget vil være repræsenteret.

 

Tilmelding kan også foretages via​​ www.24-timerssejlads​​ og betaling via netbank

Startpenge kr. 100,- pr. sejlads.

Tilmelding er bindende.

Alle nødvendige papirer vil blive tilsendt

Ønskes yderligere oplysninger kan I ringe til et af udvalgsmedlemmerne.

 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch   Jørgen Tue Christensen  Uffe Skadegaard

Tlf. 45890364   Tlf. 29846653   Tlf. 38196054

 

www. 24-timerssejlads.dk