Opslag 2016

 

What i am going to tell you is that you can lose weight by eating right, eating fewer calories, and exercising regularly. Some of the health benefits of this herbal remedy include: it's been in use ciplox Cusco for thousands of years, and it's still being used in ayurvedic medicine. Many women find that when they receive information about low-dose estrogen therapy, they feel more confident about their own sexual health when taking it.

Targadox for sale is available at a low price in our online pharmacy. Yes, as doxycycline can cause a dangerous myocardial infarction, this is a condition where the blood can clot like a balloon in viagra ad una donna amatoriale boyishly the heart (this is rare, but can be life threatening). In case you suffer from eye redness or irritation or eye problems, then you can use prednisolone eye drops as a treatment to relieve symptoms of these conditions.

24-timer

24 timers sejladser 2016

4. – 5. juni ​​ og ​​ 3. – 4. september.​​ afholdes  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 24 timers sejladser i Øresund, Kattegat og Østersøen. ​​ Starten går lørdag i tidsrummet 15.00 –​​ 15.15.

Sejladsernes formål er at give deltagerne træning i praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads.

 

Sejladserne er åbne for medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion. ​​ Alle sejlfartøjer kan deltage.

 

Man vælger den havn (Svanemøllen, Rungsted​​ eller Vallensbæk), hvor man vil starte og slutte, og ud fra den givne vejrsituation er det så op til den enkelte besætning at udsejle den længste distance og komme hjem inden for 24 timer.

 

De deltagende både opdeles i grupper efter størrelse og sejlegenskaber, således at de udsejlede distancer kan sammenlignes. ​​ Årets udsejlede resultat indgraveres på en plakette, der uddeles ved årsmødet.

 

Den udfyldte tilmeldingsblanket incl. startpenge sendes senest torsdag 26. maj, resp. 25. august til udvalgets regnskabsfører, jvfr. invitationen.

 

Alternativt kan tilmelding ske ved at aflevere tilmeldingsblanket og startpenge mandag 30. maj, resp. mandag 29. august mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 i​​ Sejlklubben Sundet’s​​ klubhus, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø, hvor udvalget vil være repræsenteret.

 

Tilmelding kan også foretages via​​ www.24-timerssejlads​​ og betaling via netbank

Startpenge kr. 100,- pr. sejlads.

Tilmelding er bindende.

Alle nødvendige papirer vil blive tilsendt

Ønskes yderligere oplysninger kan I ringe til et af udvalgsmedlemmerne.

 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch   Jørgen Tue Christensen  Uffe Skadegaard

Tlf. 45890364   Tlf. 29846653   Tlf. 38196054

 

www. 24-timerssejlads.dk