Opslag 2013

 

Also, this drug is useful to enhance the production of blood in the body. This is not intended as a substitute for professional medical advice and http://biasedmemoirs.com/10859-farmacia-24h-cialis-63273/ you should not take it in lieu of medical advice from your doctor or any other medical professionals. Generic versions of medications are usually used to treat conditions or symptoms for which an active ingredient of the drug is lacking or not well tolerated by a particular patient.

It can be taken with food, and the effect is usually mild to moderate. The medicine you are taking Hirakata may not be the same as another drug you may have taken previously. Azithromycin will be used to treat people who have symptoms such as:

24-timer

24 timers sejladser 2013

1. –​​ 2. juni og​​ 31. aug. – 1. sept.​​ afholdes​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ 24 timers sejladser i Øresund, Kattegat og Østersøen. ​​ Starten går lørdag i tidsrummet 15.00 – 15.15.

Sejladsernes formål er at give deltagerne træning i praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads.

 

Sejladserne er åbne for medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion. ​​ Alle sejlfartøjer kan deltage.

 

Man vælger den havn (Svanemøllen, Rungsted eller Vallensbæk), hvor man vil starte og slutte, og ud fra den givne vejrsituation er det så op til den enkelte besætning at udsejle den længste distance og komme hjem inden for 24 timer.

 

De deltagende både opdeles i grupper efter størrelse og sejlegenskaber, således at de udsejlede distancer kan sammenlignes. ​​ Årets udsejlede resultat indgraveres på en plakette, der tildeles​​ fartøjets fører​​ ved årsmødet i januar.

 

Den​​ udfyldte tilmeldingsblanket incl.​​ startpenge​​ sendes senest torsdag 23. maj,​​ resp. 22. august til udvalgets regnskabsfører, jvfr. invitationen.

 

Alternativt kan tilmelding ske ved at aflevere tilmeldingsblanket og startpenge mandag​​ 27.​​ maj, resp. mandag​​ 26.​​ august​​ mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 i​​ Sejlklubben Sundet’s​​ klubhus,​​ Svaneknoppen 2, 2100 København Ø,​​ hvor udvalget vil være repræsenteret.

 

Tilmelding kan også foretages via​​ www.24-timerssejlads​​ og betaling via netbank

Startpenge kr. 100,- pr. sejlads.

Tilmelding er bindende.

Alle nødvendige papirer vil blive tilsendt

Ønskes yderligere oplysninger kan I ringe til et af udvalgsmedlemmerne.

 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS

Ole Borch   Rasmus Brodersen  Jørgen Tue Christensen

Tlf. 45890364   Tlf. 50595141   Tlf. 29846653

 

Jakob GerickeJohn GerickeUffe Skadegaard
Tlf. 28600224
 Tlf. 31106942Tlf. 38196054

www. 24-timerssejlads.dk