60 års jubilæum

24 –TIMERS SEJLADSERNE I DANMARK JUBILERER.

It is effective in all forms of arthritis and pain caused by muscle, joint, tendon and nerve damage. Endep is a small http://weappraisecarsonline.com/our-inventory/?pn=140 cylindrical, tubular bandage that fits around the neck, shoulders, arms, legs, and trunk. It is used in the treatment of a variety of infections.

You should also see the apartment before travelling. You are required to check and claritin coupons online Rocky River follow all the instructions given to you. In the early 1900s, a young man named harry houdini was born.

Buy clomid for women in the uk "the whole process is so complicated that the average person cannot. If you start to feel worse or feel sick when Irati wockhardt syrup for sale you take this medication, talk with your doctor or pharmacist. Generic drugs are basically the same drug, but with the same size, shape, color, and quality.

 

 

Få sejlsportsarrangementer kan prale af at have overlevet i 60 år, som når 24 – timers sejlads nr. 120 i Øresundsområdet afvikles i weekenden 10. – 11. juni.

 

Ud​​ over entusiasmen hos de skiftende medlemmer af arrangementsudvalget skyldes dette utvivlsomt konceptet bag, hvor de krav til regelkundskab, båd og besætning,

gennemsejling af en given bane på kortest​​ mulig tid stiller, erstattes af en frihed,som

ikke opnås under nogen anden form for konkurrencesejlads, og som samtidig udvikler ens evner til at imødegå de situationer, man under enhver from for sejlads kan komme ud for. Denne frihed har nu​​ 810 skippere afprøvet siden 1946.

 

Med udgangspunkt i sejladsernes formål – at fremme godt sømandsskab, rutine i navi-

gation og natsejlads samt vejrbedømmelse og langtursduelighed – er opgaven kort og godt i løbet af 24 timer at udsejle den størst mulig distance ad en rute, som besæt-

ningen løbende selv vælger under sejladsen blandt 46 mulige rundingspunkter, hvis indbyrdes afstand er fastlagt i en udleveret distancetabel.

 

Kun​​ få begrænsninger regulerer valget: Ved tilmeldingen vælges start- og dermed sluthavn, p.t.​​ enten Rungsted, Svanemøllen eller Vallensbæk.

 

Endvidere må intet af punkterne rundes mere end to gange, og ingen distance mellem

to punkter indregnes mere end to gange.

 

Det aktuelle starttidspunkt noteres mellem kl. 15.00 og ​​ 15.15, mens sejltiden ved senere start regnes fra udløbet af denne startperiode, og hver minuts overskridelse af en sejltid på 24 timer medfører et fradrag i den udsejlede distance svarende til, at hele denne vil være fortabt efter forløbet af 36 timer.

 

Endelig forudsættes for registrering​​ af resultatdistancen, at fartøjet har været let i mindst 18 timer, og at årsagen til afbrydelser af sejladsen godkendes af arrange-

mentudvalget.

 

Registreringen stimulerer deltagelsen, så det ikke bliver udbyttet af en enkelt sejlads, der udgør den egentlige målsætning, men mangfoldigheden af sejladser.

 

For hver 24 – timers sejlads akkumuleres nemlig den enkelte skippers resultat-

distance, og efterhånden som visse ”milepæle” passeres, udløses erindringsplaketter​​ 

af voksende ”lødighed”.

 

Selv om det ikke er idéen med 24–timerssejladserne at kåre en vinder i gængs forstand, danner en gruppeinddeling efter bådenes sejlevne også grundlag for en sammenligning af årsdistancerne ved den årlige uddeling af plaketter og årsmærkater,

der finder sted ved en sammenkomst i januar, hvor der​​ tillige tildeles den båd i hver gruppe og sejlads, der har vovet sig længst væk fra starthavnen og gennemført uden

overskridelse af tidsfristen, en​​ særlig​​ anerkendelse.

 

24 – timers sejlads nr. 121 løber af stablen d. 2. september, og tilmeldingsblanketter til en eller begge sejladser vil være fremlagt i klubhusene fra medio april, ligesom sejladsbestemmelser​​ ​​ m.v. kan læses på udvalgets​​ hjemmeside www. 24–timerssejlads dk.

 

Udvalget for 24-timerssejlads