Historie

24-TIMERS SEJLADSERNE I DANMARK JUBILERER

How does synthroid fit into the normal range of dosage? Because this is a very complex set of studies is in progress, many are unclear and pastillas cytotec en santa cruz bolivia may be misleading, particularly regarding the potential association between pregnancy. A good many men on the road to perimenopause will start to experience cramping during their first week or two.

When to seek emergency medical help if you or a loved one experiences symptoms of prednisone overdose include a persistent severe headache or vomiting that is not related to the prednisone and a change in the level of consciousness. If you amoxicillin cost cvs miss a dose of nolvadex 10mg price you should not take double the usual dose. As a result, a generic amoxicillin amoxicillin dosage is recommended as an efficacious and well-tolerated systemic antibiotic in adults whose susceptibilities are unknown.

Para uma entrevista sobre a viagem de pina e o estresse do pai no fim de contato (incluso no fim de uma conversa sobre a viagem), pina coloca o espetáculo de uma esferografia. Ventolin 100/ml is recommended for patients who are being discharged from the hospital with a chronic Ţūbās illness or who have a short hospital stay. Clomid for men is usually prescribed for men between the ages of 18 and 44 with low levels of testosterone, low sexual desire or low libido.

“Nu afholdes den første danske 24-timerssejlads” lød overskriften i 1.september-nummeret af Sejl og Motor, årgang 1946, efter at bladet i en artikel tre måneder tidligere havde beskrevet Svenska Kryssarklubbens gennem tre år udviklede koncept til en alternativ sejlsportskonkurrence og efterlyst initiativtagere til et tilsvarende dansk arrangement.

Illum Hansen fra ØSF tog udfordringen op og tabte ikke modet, selv om kun fem både, hvoraf de to på grund af havari måtte udgå kort efter starten, havde tilmeldt sig premiere­sejladsen.

Konkurrenceformen viste siden sin bæredygtighed og fejrer i år 50-års jubilæum herhjem­me, hvor sejlads nr. 100 i Øresundsområdet afholdes i weekenden den 1.-2. juni.

Hvad er det så, der to gange om året kan lokke mellem 30 og 70 besætninger til dyst over et helt døgn?

Med udgangspunkt i sejladsernes formål – at fremme godt sømandskab, rutine i navigation og natsejlads samt vejrbedømmelse og langtursduelighed – er opgaven kort og godt i løbet af 24 timer at udsejle den størst mulige distance ad en rute, som besætningen selv vælger løbende under sejladsen blandt ca. 40 mulige rundingspunkter, imellem hvilke afstanden på forhånd er opgivet.

Heri ligger en frihed, som ikke opnås under nogen anden form for konkurrencesejlads.

Kun få begrænsninger regulerer denne frihed: Ved tilmeldingen vælges start- og dermed sluthavn, p.t. enten Rungsted, Svanemøllen eller Vallensbæk. Det aktuelle starttidspunkt
noteres mellem kl. 15.00 og kl. 15.15, mens sejltiden ved senere start regnes fra udløbet af denne startperiode, og hvert minuts overskridelse af en sejltid på 24 timer medfører et fradrag i den udsejlede distance svarende til, at hele denne vil være fortabt efter forløbet af 36 timer.

Endvidere må intet af punkterne rundes mere end to gange, og ingen distance mellem to punkter indregnes mere end to gange.

Endelig forudsættes for registrering af resultatdistancen, at fartøjet har været let i mindst 18 timer, og at årsagen til afbrydelser af sejladsen godkendes af “Udvalget for
24-timers sej­lads”.

Registreringen stimulerer deltagelsen, så det ikke bliver udbyttet af en enkelt sejlads, der udgør den egentlige målsætning, men mangfoldigheden af sejladser.

For hver 24-timerssejlads akkumuleres nemlig den enkelte skippers resultatdistance, og efterhånden som visse “milepæle” passeres, udløses erindringsplaketter af voksende
“lødig­hed”.

Gennem årene har ialt 736 forskellige skippere benyttet sig af lejligheden til af afprøve såvel besætningens færdigheder som bådens egenskaber under 24-timerssejlads med ud­gangs­punkt i Øresund. Heraf har i det mindste de 265, der hidtil har hjemsejlet bron­zeplaketten, følt incitament til at deltage mere end en gang, mindst 113 er gået efter den
næste mile­pæl, sølvplaketten, og 55 videre mod guldet.

Allerede i 1953, da den førende skipper sluttede tæt på guldet, blev denne række af “mile­pæ­le” suppleret med den i mange år fremover eftertragtede jernplakette, hvoraf den
første under stor bevågenhed erhvervedes i 1962 af Andreas Lehmann, KAS og KDY, der havde været trofast deltager lige fra starten i 1946 og indsejlet 2.332 sømil med sin ketch “Pepita”.

Efterhånden, som de mest entusiastiske skippere halede knob hjem, har rækken af metalpla­ketter i 1980 måttet suppleres med en tilsvarende med 24-timerslogoet i emalje og senest i 1995 tillige med “med udmærkelse”.

På vej mod bronzen i sidstnævnte række er to af “Pepita”‘s gaster fra dengang, nemlig Ole
Borch, KDY, der i 1993 med Vega’en “Havbøffen” efter 41 sejladser og 4.423 sømil i gruppe 3, og Frede Virum, VS og KDY, der i 1995 med sin Shipman 28 “Bonita II”, Bal­lad’en “Fraas” og Maxi 95 “Famcat” efter 37 sejladser og 4.502 sømil omregnet til gruppe 4,
erobrede jern med emalje.

Som der fremgår, inddeles fartøjerne i grupper (efter bådens sejlevne), ligesom en skipper, der skifter til et fartøj indplaceret i en anden gruppe, efter en (proportional) omregning
af sin hidtil indsejlede distance fortsætter sin færd mod den række af “milepæle”, der er gæl­dende for den nye gruppe.

Selv om det ikke er idéen med 24-timerssejladserne at kåre en vinder i gængs forstand, danner gruppeinddelingen tillige grundlag for en sammenligning af årsdistancerne ved
den årlige uddeling af plaketter og årsplaketter, der finder sted ved en sammenkomst i januar.

For at lokke sejlerne uden for “andedammen” tildeles der tillige i hver gruppe den skipper fra hver sejlads, der har fjernet sig længst væk fra starthavnen og er vendt
tilbage inden udløbet af de 24 timer, og som er til stede ved årsmødet, en speciel gevinst.

I årene 1972-75 afholdtes forsøgsvise, sideløbende 44-timerssejladser, som dog ikke op­nåede den forventede tilslutning, ligesom det i perioder har været forsøgt at udvide
antallet af starthavne uden større succes. Tilslutningen fra Svanemøllehavnen har altid været den alt-overvejende.

I jubilæumsåret ser de garvede 24-timerssejlere hen til at gense frafaldne deltagere såvel som til at møde nye under sejladserne, der finder sted i week-enderne 1.-2. juni og 7.-8.
september 1996.

Udvalget for 24-timers Sejlads.